شرکت مواد ساخت آزما ویستا
ترازو و سطل ارشمیدس

توضیحات

این دستگاه بر مبنای استاندارد ASTM C-127 طراحی و ساخته شده است.
تعیین چگالی ظاهری سنگدانه‌های بزرگتر از 5 میلی‌متر و نیز نمونه‌های دست‌نخورده خاک و سنگ به کمک اصل شناوری با استفاده از سطل و ترازوی ارشمیدس امکان‌پذیر است.

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top