شرکت مواد ساخت آزما ویستا
سیستم تهیه آب بدون هوا

دریافت کاتالوگ

توضیحات

از این سیستم جهت تهیه آب بدون حباب هوا دستگاه سه محوری استفاده می گردد.

مشحصات فنی

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top