شرکت مواد ساخت آزما ویستا
تست نفوذپذیری

توضیحات


دستگاه نفوذپذیری بر مبنای استاندارد ASTM D2434 طراحی و ساخته شده است. بسته به نوع و شرایط خاک، استفاده از روش‌های بار ثابت یا بار افتان جهت اندازه‌گیری پارامتر نفوذپذیری آب در نمونه به وسیله این دستگاه امکان‌پذیر است. اغلب برای خاک ریزدانه با توجه به پایین بودن نفوذپذیری از روش بار افتان استفاده می‌گردد اما در نمونه‌های دانه‌ای روش بار ثابت ارجح است. اطلاع از میزان نفوذپذیری خاک در جهات مختلف از جمله نیازهای ضروری در آن دسته از پروژه‌های خاکی است با حرکت آب در خاک درگیر هستند.

 

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top