شرکت مواد ساخت آزما ویستا
دستگاه مخروط ماسه

توضیحات

دستگاه حاضر بر مبنای استاندارد ASTM D1556 ساخته شده است. تعیین دانسیته نمونه متراکم شده در محل جهت ارزیابی درصد تراکم خاک محل به روش مخروط ماسه یکی از آزمایش‌های رایج و با قدمت در حوزه راه‌سازی و مکانیک خاک است. ارزیابی کیفیت تراکم خاک به وسیله آزمایش مخروط ماسه در محل و آزمایش تراکم در آزمایشگاه امکان‌پذیر است.

 مشحصات فنی

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top