شرکت مواد ساخت آزما ویستا

 آزمایش برش مستقیم


برش مستقیم یکی از قدیمی‌ترین و رایج‌ترین آزمایش‌های ژئوتکنیک جهت تعیین مقاومت برشی خاک و پارامترهای مربوط به آن است. این آزمایش که اغلب در دو مقیاس 10×10 و 30×30 انجام می‌شود، مقاومت خاک در برابر اعمال برش تحت بارهای قائم مختلف اندازه‌گیری شده و به کمک نتایج حاصل شده مقدار چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک قابل تعیین است. در این دستگاه تمامی متغیرها از جمله زمان، تغییر مکان افقی و قائم، نیروهای افقی و قائم و سرعت انجام آزمایش به صورت خودکار اعمال شده یا قرائت می‌گردد و نهایتاً در قالب یک فایل اکسل در کارت حافظه‌ی دستگاه ذخیره‌سازی می‌شود. به این ترتیب عملاً از خطای کاربر در انجام تست یا قرائت اجتناب شده است. ضمن آنکه با تکرار آزمایش و یافتن نقاط بیشتر، می‌توان پوش گسیختگی مور-کولمب را برای آن خاک ترسیم نمود. در جدول زیر دو نوع دستگاه برش مستقیم که تفاوت اصلی آن‌ها در ابعاد نمونه است ملاحظه می‌شود

Shear Deflection Range (mm)Normal Load Capacity (kN)Shear Load Capacity (kN)Normal Loading SystemShear Loading SystemSpecimen Dimensions (mm)Model IDModel Name
15 5 5 Pneumatic Servo Electro mechanic Servo Motor 100×100×30 MTMADS 100×100 Automatic Direct Shear
40 50 50 Hydraulic Servo Electro mechanic Servo Motor 300×300×150 MTMADS 300×300 Automatic Direct Shear/Large

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top