شرکت مواد ساخت آزما ویستا

 آزمایش سه‌محوری استاتیکی


دستگاه سه‌محوری یکی از مشهورترین و پرکاربردترین دستگاه‌های مهندسی ژئوتکنیک در مطالعات آزمایشگاهی است که با شبیه‌سازی شرایط تنش نمونه در عمق زمین، تعیین مقاومت برشی، سختی برشی و دیگر پارامترهای مکانیک خاک را میسر می‌کند. کنترل شرایط زهکشی، وضعیت تنش تحکیمی، نحوه بار گذاری (تنش یا کرنش کنترل)، اعمال انواع مسیرهای تنش در فضای q-p و ... از مهم‌ترین قابلیت‌های این دستگاه محسوب می‌شود. با توجه به زمینه‌های متنوع، دستگاه‌های متفاوتی برای این آزمایش طراحی شده و در هر مدل امکان ارزیابی پارامترهای مشخصی در بازه وسیع‌تر وجود دارد. به عنوان مثال دستگاه سه‌محوری استاتیکی غیراشباع به طور تخصصی برای تعیین پارامتهای مقاومتی در درجات اشباع مختلف طراحی شده است و دستگاه سه‌محوری مسیر تنش جهت اعمال شرایط و مسیرهای متنوع تنش اعم از محوری و جانبی تعریف گردیده است. جدول زیر به طور خلاصه وجه اشتراک و تمایز میان مدل‌های مختلف دستگاه سه‌محوری استاتیکی را نشان داده است.

Different Stress PathsAxial Deflection Range (mm)Load Capacity (kN)Loading SystemUnsaturated & Suction ControlSpecimen Diameter (mm)Model IDModel Name
Capable 0.001 - 40 10 Electro mechanic Servo Motor Capable 50 & 70 MTM-UAST/SP

Unsaturated Automatic Static Triaxial/Stress Path

Capable 0.001 - 40 10 Electro mechanic Servo Motor Optional 50 & 70 MTM-AST/SP

Automatic Static Triaxial/Stress Path

Optional 0.001 - 40 10 Electro mechanic Servo Motor Optional. 50 & 70 MTM-AST 50-70

Automatic Static Triaxial

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top