شرکت مواد ساخت آزما ویستا

آزمایش بیرون کشش دینامیک


مطالعه اندرکنش لایه‌های خاک و مسلح‌کننده‌ها، به ویژه نوارهای ژئوگرید و دیگر مصالح مصنوعی به وسیله دستگاه بیرون‌کشش امکان‌پذیر است. در تسلیح کوله‌ها و دیوارهای خاک مسلح جهت تعیین طول گیرداری، فاصله طولی و قائم، ضخامت نوارها و سایر جنبه‌های طراحی، بررسی درگیری و اصطکاک میان دانه‌های خاک و مصالح مسلح‌کننده ضروری می‌باشد. امکان اعمال سربار قائم، تراکم دلخواه، کشش مونوتونیک و سیکلیک، قرائت جابجایی‌ها در نقاط مختلف و آزمایش در مقیاس واقعی از جمله قابلیت‌های مهم این دستگاه است.
جهت مدل‌سازی و محاسبه ضریب اطمینان در تسلیح خاک به وسیله نوارهای مسلح‌کننده اعم از فولادی یا ژئوسینتتیک، ارزیابی اندرکنش در فصل مشترک هر لایه‌ی خاک با المان تسلیح ضروری است. این امر به کمک دستگاه بیرون کشش دینامیکی میسر است. در این دستگاه که در اندازه مختلف تولید شده، لایه‌های خاک و المان تسلیح به تناوب روی هم متراکم شده و به وسیله بالشتک هوا، تحت سربار قائم قرار می‌گیرد. سپس نوارهای تسلیح توسط جک هیدرولیکی کنترل شده به بیرون کشیده می‌شود و میزان مقاومت بیرون کشش با توجه به سربار قائم و نوع خاک ارزیابی می‌گردد. در جدول زیر دو مدل مختلف دستگاه که در ابعاد مدل تفاوت دارند معرفی شده است.

Surcharge CapacityDimensions (cm)Model IDApp. Name
75 kPa 40×40×60 MTM-DPO-S Dynamic Pullout/Small
75 kPa 60×60×120 MTM-DPO Dynamic Pullout

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top