دستگاههاي استاتيكي


دستگاههاي استاتيكي تست خاك در تعيين پارمترهاي مقاومتي خاكها نظير چسبندگي و زاويه اصطكاك داخلي و همچنين بررسي رفتار نشست-زمان خاك تحت بارگذاريهاي استاتيكي و مونوتونيك كاربرد دارند. دستگاه سه‌محوري استاتيكي، برش مستقيم و تحكيم از جمله اين دستگاهها هستند.

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top