آموزش


بخش آموزش شرکت با در اختیار داشتن افراد آموزش دیده قادر به آموزش پرسنل در محل کارخانه یا محل نصب دستگاه به انتخاب کارفرما میباشد. این آموزش شامل نحوه کار با دستگاهو روش انجام آزمایش میباشد .نحوه آموزش بر اساس استانداردهای بین المللی میباشد.

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top