شرکت مواد ساخت آزما ویستا

اکچویتر استاتیکی


دستگاه سه‌محوری یکی از مشهورترین و پرکاربردترین دستگاه‌های مهندسی ژئوتکنیک در مطالعات آزمایشگاهی است که با شبیه‌سازی شرایط تنش نمونه در عمق زمین، تعیین مقاومت برشی، سختی برشی و دیگر پارامترهای مکانیکی و دینامیکی خاک را میسر می‌کند. کنترل شرایط زهکشی، وضعیت تنش تحکیمی، نحوه بار گذاری (تنش یا کرنش کنترل)، بارگذاری مونوتونیک یا سیکلیک و ... حین اعمال برش به نمونه‌ی خاکی از مهم‌ترین قابلیت‌های این دستگاه محسوب می‌شود.با توجه به زمینه‌های متنوع، دستگاه‌های متفاوتی برای این آزمایش طراحی شده و در هر مدل امکان ارزیابی پارامترهای مشخصی در بازه وسیع‌تر وجود دارد. سیستم بارگذاری، فرکانس بارگذاری، هندسه نمونه، مسیرهای تنش، کنترل درجه اشباع و ظرفیت بارگذاری دستگاه فاکتورهایی هستند که در دستگاه‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال دستگاه سه‌محوری دینامیکی هیدرولیکی به طور تخصصی برای تعیین پارامتهای دینامیکی در فرکانس‌های بالا طراحی شده است و دستگاه سه‌محوری بزرگ مقیاس جهت آزمایش نمونه‌های خاک درشت‌دانه در ابعاد بزرگتر تعریف گردیده است. جدول زیر به طور خلاصه وجه اشتراک و تمایز میان مدل‌های مختلف دستگاه سه‌محوری دینامیکی را نشان داده است.
Different Stress PathsAxial Deflection Range (mm)High Frequency (Hz)Load Capacity (kN)Loading SystemUnsaturated & Suction ControlSpecimen Diameter (mm)Model IDModel Name
Capable 0.001 - 40 0.01 - 10 10 Electro mechanic Servo Motor Optional 50 & 70 MTM-EMDT/Sp 50-70 Electromechanical Dynamic Triaxial/Stress Path
Capable 0.01 - 40 0.01 - 1 10 Servo Pneumatic Optional 50 & 70 MTM-PNDT/Sp 50-70 Servo Pneumatic Dynamic Triaxial/Stress Path
Capable 0.01 - 40 0.01 - 20 10 Servo Hydraulic Optional 50 & 70 MTM-HYDT/Sp 50-70 Servo Hydraulic Dynamic Triaxial/Stress Path
Capable 0.01 - 70 0.01 - 10 50

Electro mechanic Servo Motor

Optional 100 & 150 MTM-HYDT/Sp 100-150 Large Scale Dynamic Triaxial/Stress Path

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top