شرکت مواد ساخت آزما ویستا
دستگاه برش ساده دینامیکي(سه جهته اشباع)

دریافت کاتالوگ

توضیحات

در این دستگاه امکان برش در دوجهت افقی عمود بر هم به طور تنش¬کنترل یا کرنش¬کنترل به صورت مونوتونیک و سیکلیک به وسیله سیستم جک هیدرولیک امکان‌پذیر است. در جهت قائم نیز امکان حفظ تنش ثابت، حجم ثابت و یا سختی نرمال ثابت وجود دارد. حلقه‌های کم اصطکاک در این دستگاه شرایط K0 در مرحله تحکیم و کرنش مسطح در مرحله اعمال برش را فراهم نموده است. مشخصات دستگاه مطابق با استاندارد ASTM D6528 می‌باشد.
دستگاه حاضر دارای برد اعمال فشار بوده و می‌تواند نمونه را پیش از انجام آزمایش اشباع نماید. همچنین قرائت فشار آب حفره‌ای نمونه در شرایط زهکشی نشده به وسیله این برد انجام می‌شود.
نرم‌افزار این دستگاه امکان اجرای چهار فاز متفاوت را در هر سه جهت دارد که هر کدام می‌تواند از مسیر تنش متفاوتی در فضای τ-σv تبعیت نماید. تمامی مراحل اعم از اجرای هر فاز و قرائت نتایج توسط نرم‌افزار به صورت خودکار انجام می‌شود و مقادیر زمان، شماره فاز، شماره سیکل، نیرو و تغییرمکان در سه جهت به همراه تاریخ دقیق و مشخصات آزمایش به شکل یک فایل اکسل در رایانه ذخیره می‌گردد. لذا خطای کاربر در این آزمایش عملاً حذف گردیده است.
دستگاه حاضر می‌تواند به سیستم‌های اندازه‌گیری سرعت موج، کنترل مکش و رطوبت و نیز سیستم آزمایش تعيين اصطكاك خاك و مصالح (Interface Test) تجهیز گردیده و ارتقاء یابد

مشحصات فنی

شرکت مواد ساخت آزما ویستا
دستگاه برش ساده دینامیکی دو جهته (اشباع)
طراحی بر مبنای ASTM D6528
مشخصات کلی
MTM-DSS 2D-SAT شناسه محصول
MTM-DSS شناسه نرم‌افزار
آزمایش برش ساده خاک کاربرد محصول
بارگذاری دینامیکی، شرایط حجم/ تنش/ سختی ثابت ویژگی شاخص
توانایی‌ها و ویژگی‌های دستگاه
20 کیلو نیوتن ظرفیت قاب دستگاه
5 کیلو نیوتن در دو جهت قائم و برشی حداکثر نیرو
25 میلی‌متر دامنه تغییرمکان
تا فشار 10 بار ظرفیت اشباع‌سازی نمونه به کمک برد اشباع (در صورت درخواست)
70 و 100 میلی‌متر قطر نمونه آزمایش
نیرو (یک نیوتن) دقت اندازه‌گیری
تغییرمکان (یک صدم میلی‌متر)
فشار آب حفره‌ای- در صورت درخواست (یک دهم کیلوپاسکال)
تغییر حجم نمونه (یک دهم سی‌سی)
کنترل تنش یا کرنش مونوتونیک در دو جهت نوع کنترل بارگذاری
کنترل تنش یا کرنش سیکلیک در دو جهت
کنترل سختی ثابت در جهت قائم (انتخابی)
کنترل تنش یا کرنش بر مبنای تعریف کاربر
تا یک هرتز فرکانس بارگذاری تناوبی
تا صد نقطه بر ثانیه فرکانس ثبت اطلاعات
شانزده ورودی از نوع 16 یا 24 بیت تعداد ورودی‌های ثبت داده
درگاه LAN اتصال به رایانه کنترل
10 تا 100 مگابیت بر ثانیه سرعت انتقال داده
تغییر شکل برشی واقعی سایر قابلیت‌ها
تحکیم ناهمسان با جداره صلب
امکان اشباع‌سازی نمونه (در صورت درخواست)
ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک
تعیین مدول تغییر شکل مقید
تعیین مدول سختی برشی/ سختی برشی بیشینه/ نرخ افت سختی در بارگذاری سیکلی
تعیین نسبت میرایی

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top