شرکت مواد ساخت آزما ویستا
قالب نمونه‌سازی

توضیحات

قالب سه‌محوري در سايزهاي مختلف 38، 50، 70، 100 و 150 ميليمتر براي ساخت نمونه‌هاي دستخورده و دستنخورده طراحي و ساخته مي‌شود. در ساخت قالبها از مصالح آلومينيوم استفاده شده است.

 

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top