شرکت مواد ساخت آزما ویستا
مکش سنج خاک

توضیحات

دستگاه مکش سنج خاک یکی از روش‌های اندازه‌گیری مقدار مکش در خاک برای کاربردهای مهندسی ژئوتکنیک و مهندسی کشاورزی است. در مهندسی ژئوتکنیک اندازه¬گیری مکش در مکانیک خاک¬های غیراشباع حائز اهمیت است. در واقع با کمک تعیین مکش ماتریسی در آن می¬توان پارامترهای مقاومت، نشست و جریان آب در خاک غیراشباع را تعیین کرد. همچنین در مهندسی کشاورزی این وسیله تغییرات مقدار رطوبت خاک را در منطقه گسترش ریشه گیاه نشان می¬دهد. در حقیقت دستگاه مکش¬سنج نشان می¬دهد که در چه زمانی آبیاری را باید اجرا کنیم تا صدمه¬ای به گیاه وارد نشود. بنابراین اهمیت آن در اقتصاد کشاورزی کاملأ روشن است.

مشحصات فنی

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top