شرکت مواد ساخت آزما ویستا
سیستم اعمال کرنش‌ها کوچک

دریافت کاتالوگ

توضیحات

محاسبه مدول برشی و میرایی اکسترمم در خاک نیازمند اعمال کرنش‌های برشی کوچک و تحلیل نتایج آن است. فناوری پیزوالکتریک‌ها که در مهندسی ژئوتکنیک نسبتاً جدید محسوب می‌شوند، امکان اعمال کرنش‌های کوچک در حد 〖10〗^(-6) را فراهم نموده است. با ارسال و دریافت موج مکانیکی در نمونه‌های آزمایشگاهی اندازه‌گیری سرعت موج در محیط خاک میسر می‌شود. برای ارسال و دریافت موج فشاری از پیزوالکتریک‌های تخت و برای موج برشی از نوسانگرهای Bender Element به کار می‌رود. با استفاده از اندازه سرعت انتشار موج، تعیین مدول برشی، مدول یانگ، مدول مقید، میرایی و ضریب پواسن نمونه در محدوده کرنش‌های کوچک امکان‌پذیر است. این سیستم در دو مدل نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک در شرکت تولید می‌گردد كه بسته به نظر كارفرما قابل انتخاب مي‌باشد.

مشحصات فنی

Global Material Testing Manufacturers
Bender Element System
General Info.
Product ID MTM-BE
Software -
Function Determination of Elastic Wave Velocity in Geomaterials (Soil, Rock, Concrete, Asphalt, ...)
Speciality Components with General Applications (High Flexibility)
Specifications
Output Channels 1
Input Channels 2
Maximum Frequency of Received Wave of Input Channels 20 MHz
Maximum Frequency of Received Wave of Input Channels 50 MHz
Sampling Rate of Transmitted Wave samples/second 125,000,000
Sampling Rate of Received Wave of Output Channel 1,000,000,000 Samples/Second
Amplitude of Transmitted Wave 4 mV to 20 Volts (Peak to Peak)
Maximum Amplitude of Received Wave 400 Volts (Peak to Peak)
Resolution of Transmitted Wave Amplitude 14 bit
Resolution of Received Wave Amplitude 8 bit
Shape of Transmitted Wave Sinusoidal, Square, Triangular, Pulse, Noise, User Defined Arbitrary Wave
Display Type and Resolution of Wave Transmitter Screen 3.5" TFT Color, 320×RGB×240
Display Type and Resolution of Wave Receiver Screen 7.0" TFT Color, 480×RGB×234
Amplifier Coefficient of Amplitude 20 Gain
Maximum Frequency of Amplifier Without Amplitude Loss 60 kHz (For 100V Peak to Peak)
Maximum Noise of Amplifier 1 mV
Attenuation Coefficient of Amplitude 10 to 1
Capabilities Compatible with All Devices of MTM Co.
Mount in All Devices of Other Companies (Optional)
Shear Wave Velocity and Maximum Shear Modulus by Bender Elements
Compressional Wave Velocity and Confinement Modulus by Compression Elements (Optional)
Inherent Anisotropy of Geomaterials by Two Perpendicular Bender Elements (Optional)

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top