شرکت مواد ساخت آزما ویستا
Loading...
سیستم اعمال کرنش‌ها کوچک

توضیحات

محاسبه مدول برشی و میرایی اکسترمم در خاک نیازمند اعمال کرنش‌های برشی کوچک و تحلیل نتایج آن است. فناوری پیزوالکتریک‌ها که در مهندسی ژئوتکنیک نسبتاً جدید محسوب می‌شوند، امکان اعمال کرنش‌های کوچک در حد 〖10〗^(-6) را فراهم نموده است. با ارسال و دریافت موج مکانیکی در نمونه‌های آزمایشگاهی اندازه‌گیری سرعت موج در محیط خاک میسر می‌شود. برای ارسال و دریافت موج فشاری از پیزوالکتریک‌های تخت و برای موج برشی از نوسانگرهای Bender Element به کار می‌رود. با استفاده از اندازه سرعت انتشار موج، تعیین مدول برشی، مدول یانگ، مدول مقید، میرایی و ضریب پواسن نمونه در محدوده کرنش‌های کوچک امکان‌پذیر است. این سیستم در دو مدل نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک در شرکت تولید می‌گردد كه بسته به نظر كارفرما قابل انتخاب مي‌باشد.

مشحصات فنی

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top