شرکت مواد ساخت آزما ویستا
Loading...
CBR

توضیحات

ارزیابی مصالح روکش آسفالتی در راه‌سازی در آزمایش Marshall صورت می‌گیرد. به این ترتیب که رویه‌های آسفالتی گرم با طرح‌های اختلاط در قالب‌های استاندارد آماده شده و به وسیله دستگاه تحت بار قائم قرار می‌گیرد. نمودار نیرو-تغییرمکان نمونه به عنوان شاخص کیفیت برای رفتار مکانیکی آن ترکیب آسفالتی گزارش می‌شود. آزمایش مارشال از روش‌های مرسوم و پرکاربرد در راه‌سازی به شمار می‌رود.
آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) نیز جهت ارزیابی کیفیت مصالح اساس و زیر اساس استفاده می‌شود.
این دستگاه توانایی انجام تست‌های CBR و Marshall را داراست و در دو نوع معمولی و دیجیتال بر مبنای استانداردهای ASTM D6927 و ASTM D1883 ساخته شده است.

 مشحصات فنی

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top