شرکت مواد ساخت آزما ویستا
دستگاه تحکیم معمولی و متعلقات

توضیحات

دستگاه تحکیم معمولی و متعلقات آن مطابق با استاندارد ASTM D2435 ساخته شده است. تعیین ضریب فشردگی، تورم و ضریب تغییر حجم در نمونه‌های مستعد نشست تحکیم به وسیله این دستگاه امکان‌پذیر است.

 

مشحصات فنی

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top