شرکت مواد ساخت آزما ویستا
دستگاه کاساگراند

توضیحات

تعیین حدود اتربرگ و طبقه‌بندی خاک در سیستم یکنواخت به مهندسین این امکان را می‌دهد تا نسبت به ریزدانه موجود در خاک شناخت بهتری پیدا کنند. شاخص‌های خمیری و روانی نزدیکی رفتار نمونه به رس یا لای و درجه خمیری آن را مشخص می‌کنند.مبنای طراحی این دستگاه استاندارد ASTM D4318 می‌باشد.

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top