شرکت مواد ساخت آزما ویستا
قالب و چکش تراکم

توضیحات

تعیین تراکم خاک در شرایط آزمایشگاهی جهت ارزیابی تراکم خاک در محل به وسیله قالب تراکم و چکش آن انجام می‌شود این وسیله در دو قطر متفاوت 6 اینچ و 4 اینچ عرضه شده و با استانداردهای ASTM D698 (تراکم استاندارد) و نیز ASTM D1557 (تراکم اصلاح شده) منطبق است.

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top