شرکت مواد ساخت آزما ویستا
دستگاه سی‌بی‌آر - مارشال

دریافت کاتالوگ

توضیحاتدر آزمایشگاه روسازی برای ارزیابی مصالح اساس و زیر اساس، کاربرد آزمایش سی‌بی‌آر و جهت ارزیابی روکش آسفالتی انجام آزمایش مارشال در بین مهندسین مرسوم است. دستگاه حاضر امکان انجام هر دو آزمایش را برای کاربر فراهم نموده است که در آن بارگذاری و قرائت نتایج به طور خودکار و بدون دخالت کاربر صورت گرفته و در قالب یک فایل اکسل در حافظه سیستم ذخیره می‌گردد.

مشحصات فنی

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top