شرکت مواد ساخت آزما ویستا

دستگاه برش ساده دینامیک


دستگاه برش ساده دینامیکی برای تعیین مقاومتبرشی، سختی و میرایی نمونه‌های خاکی طراحی شده است و نسبت به دستگاه سه‌محوری جنبه تحقیقاتی بیشتری دارد. تخمین پارامترهای استاتیکی و دینامیکی خاک، تحکیم در شرایط ادومتریک، تغییر زاویه تنش‌های اصلی با محور قائم و بار گذاری در شرایط کرنش مسطحه از جمله توانایی‌های این دستگاه می‌باشد. در دستگاه برش ساده امکان ثابت نگه‌داشتن حجم، سربار و یا سختی قائم حین اعمال برش به نمونه وجود دارد و به همین جهت انجام آزمایش برش ساده روی خاک خشک در بین محققین مرسوم و معنادار است. در این آزمایش شرایط تحکیم نمونه ادومتریک بوده و امکان انجام آزمایش در حالت کرنش مسطحه وجود دارد. از دیگر امکانات این دستگاه تعیین مقاومت برشی تحت سربار با سختی ثابت است. قابلیت کنترل سختی قائم در آزمایش‌هایی نظیر فصل مشترک میان خاک و شمع (Interface Element Testing) مورد نیاز است. جدول زیر به طور خلاصه مقایسه‌ای از مدل‌های تولید شده بدست می‌دهد که در قابلیت اشباع‌سازی نمونه و تعداد جهت‌های بارگذاری تفاوت دارند.

Frequency (Hz)Load Capacity (kN)Saturation FacilityUnsaturated & Suction ControlLoading DirectionsModel IDApp. Name
0.01 - 1 10 Optional 3D MTM-DSS 3D-SAT Dynamic Simple Shear 3D/SAT
0.01 - 1 10 Optional 2D MTM-DSS 2D-SAT Dynamic Simple Shear 2D/SAT
0.01 - 1 10 × Optional 3D MTM-DSS 3D Dynamic Simple Shear 3D
0.01 - 1 10 × Optional 2D MTM-DSS-2D Dynamic Simple Shear 2D

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top