دستگاههای دینامیکی


دستگاههاي ديناميكي تست خاك در تعيين پارمترهاي ديناميكي خاكها و همچنين بررسي رفتار خاك تحت بارگذاريهاي سيكلي/ ديناميكي كاربرد دارند. اين دستگاهها قادرند شرايط بارگذاري را با آنچه در طبيعت وجود دارد به طور مطلوبي مشابه سازي نمايند. از جمله اين دستگاهها مي‌توان به سه‌محوري ديناميكي و برش ساده ديناميكي اشاره نمود.

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top