دفتر مرکزی

  آدرس: تهران، ظفر، خیابان کازرون، خیابان دهم، پلاک 10، واحد 8،
کد پستی 53181-19199

 تلفن: 021- 2226 3432

 فکس: 021- 2227 2000

 ایمیل: info@globalmtm.com


مرکز تولید، تحقیق و توسعه

  آدرس: جاده رودهن، بعد از جاجرود، شهرک صنعتی خرمدشت

 تلفن: 021- 7621 5492-5

 فکس: 021- 7621 5496

 ایمیل: info@globalmtm.com

Map Data
Map data ©2017 Google
Map DataMap data ©2017 Google
Map data ©2017 Google

Map Data
Map data ©2017 Google
Map DataMap data ©2017 Google
Map data ©2017 Google

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top