شرکت مواد ساخت آزما ویستا
دستگاه برش ساده دینامیکی (سه جهته)

دریافت کاتالوگ

توضیحات

در این دستگاه امکان برش در دوجهت افقی عمود بر هم به طور تنش-کنترل یا کرنش-کنترل به صورت مونوتونیک و سیکلیک به وسیله سیستم جک هیدرولیک امکان‌پذیر است. در جهت قائم نیز امکان حفظ تنش ثابت، حجم ثابت و یا سختی نرمال ثابت وجود دارد. حلقه‌های کم اصطکاک در این دستگاه شرایط K0 در مرحله تحکیم و کرنش مسطح در مرحله اعمال برش را فراهم نموده است. مشخصات دستگاه مطابق با استاندارد ASTM D6528 می‌باشد. نرم‌افزار این دستگاه امکان اجرای چهار فاز متفاوت را در هر سه جهت دارد که هر کدام می‌تواند از مسیر تنش متفاوتی در فضای τ-σv تبعیت نماید. تمامی مراحل اعم از اجرای هر فاز و قرائت نتایج توسط نرم‌افزار به صورت خودکار انجام می‌شود و مقادیر زمان، شماره فاز، شماره سیکل، نیرو و تغییرمکان در سه جهت به همراه تاریخ دقیق و مشخصات آزمایش به شکل یک فایل اکسل در رایانه ذخیره می‌گردد. لذا خطای کاربر در این آزمایش عملاً حذف گردیده است. دستگاه حاضر می‌تواند به سیستم‌های اندازه‌گیری سرعت موج و نیز سیستم آزمایش تعيين اصطكاك خاك و مصالح (Interface Test) تجهیز گردیده و ارتقاء یابد.

مشحصات فنی

شرکت مواد ساخت آزما ویستا
دستگاه سه محوری دینامیکی(الکترومکانیک / مسیر تنش)، طراحی بر مبنای ASTM D3999
مشخصات کلی
MTM-EMDT/Sp 50-70 شناسه محصول
MTM-DTS شناسه نرم‌افزار
آزمایش سه‌محوری خاک کاربرد محصول
بارگذاری دینامیکی / مسیر تنش ویژگی شاخص
توانایی‌ها و ویژگی‌های دستگاه
20 کیلو نیوتن ظرفیت قاب دستگاه
10 کیلیونیوتن حداکثر نیرو
50 میلی‌متر دامنه تغییرمکان
50 و 70 میلی‌متر قطر نمونه آزمایش
نیرو (یک نیوتن) دقت اندازه‌گیری
تغییرمکان (یک هزارم میلی‌متر)
فشار محصورکننده (یک دهم کیلوپاسکال)
فشار آب حفره‌ای (یک دهم کیلوپاسکال)
تغییر حجم نمونه (سه دهم سی‌سی)
کنترل تنش همه‌جانبه نوع کنترل بارگذاری
کنترل تنش یا کرنش مونوتونیک
کنترل تنش یا کرنش سیکلیک
کنترل تنش یا کرنش بر مبنای تعریف کاربر
تا سه هرتز فرکانس بارگذاری تناوبی
تا صد نقطه بر ثانیه فرکانس ثبت اطلاعات
شانزده ورودی از نوع 16 یا 24 بیت تعداد ورودی‌های ثبت داده
درگاه LAN اتصال به رایانه کنترل
10 تا 100 مگابیت بر ثانیه سرعت انتقال داده
انواع آزمایش سه‌محوری سایر قابلیت‌ها
آزمایش بارگذاری سیکلیک
اِعمال مسیرهای مختلف تنش
ایجاد ناهمسانی ذاتی
ارزیابی روانگرایی خاک
تعیین مدول الاستیسیته
تعیین مدول برشی دینامیکی
تعیین نسبت میرایی خاک

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top