شرکت مواد ساخت آزما ویستا
دستگاه سه‌محوری دینامیکي (هیدرولیک/ مسير تنش)

دریافت کاتالوگ

توضیحاتاین دستگاه از سه قسمت اصلی قاب بارگذاری، برد اشباع و سیستم کنترل تشکیل شده است. در قاب بارگذاری نیروی قائم به وسیله سیستم الکترومکانیک با ظرفیت 10 کیلونیوتن به نمونه وارد میشود. از مزایای مهم سیستمهای الکترومکانیک، قابلیت كنترل تغییر مکان با دقت بالاتري نسبت به كل مدلهاي موجود سهمحوري است. همچنين دستگاه قابليت اعمال بارگذاري ديناميكي تا فركانس 3 هرتز را دارا است. فشار سلول و پسفشار در بالا و پایین نمونه نیز به وسیله رگلاتورهای تعبیه شده در برد اشباع کنترل شده و مقدار هر یک به وسیله سنسورهایی با دقت 0.1 کیلوپاسکال قرائت میشود. در آزمایشهای زهکشی نشده تغییرات فشار آب حفرهای اندازهگیری شده و پارامترهای مقاومت برشی زهکشی شده نیز قابل تعیین است. سیستم کنترل قابلیت اعمال نیروی قائم به صورت تنش کنترل یا کرنش کنترل و نیز فشار همهجانبه را به طور مونوتونیک و سیکلیک داراست. در نرمافزار دستگاه تا چهار فاز پی در پی میتوان تعریف نمود که در هر یک نحوه تغیرات تنش انحرافی و تنش همهجانبه توسط کاربر تعیین میگردد و ضمناً نتیجه آزمایش به صورت گراف مورد نظر کاربر، همزمان با انجام آزمایش نمایش داده میشود. در نهایت کلیه قرائتها به طور خودکار در قالب فایل اکسل ذخیره میگردد. بازبینی نتیجه یک آزمایش علاوه بر نرمافزار اکسل، در نرمافزار دستگاه نیز میسر است. علاوه بر رگلاتورها، سیستم Servo Pressure نصب شده روی برد اشباع امکان کنترل فشار همهجانبه را فراهم میکند. به این ترتیب تمامی مسیرهای تنش در فضای q-p قابل اجراست. همچنین تحکیم همسان و انواع تحکیم ناهمسان قابل انجام است. این دستگاه توانایی ارتقاء به سیستمهای اندازهگیری سرعت موج و آزمایشهای غیر اشباع را دارد. .

مشحصات فنی

Dynamic Shear Modulusتعیین مدول برشی دینامیکیDynamic Shear Modulusتعیین مدول برشی دینامیکیDynamic Shear Modulusتعیین مدول برشی دینامیکی
شرکت مواد ساخت آزما ویستا
دستگاه سه محوری دینامیکی (هیدرولیک/ مسیرتنش)، قطر نمونه 50-70 طراحی بر مبنای ASTM D5311
مشخصات کلی
MTM-HYDT 50-70 شناسه محصول
MTM-DTS شناسه نرم‌افزار
آزمایش سه‌محوری خاک کاربرد محصول
بارگذاری دینامیکی/ فرکانس بالا ویژگی شاخص
توانایی‌ها و ویژگی‌های دستگاه
20 کیلو نیوتن ظرفیت قاب دستگاه
10 کیلو نیوتن حداکثر نیرو
50 میلی‌متر class="persianTable"دامنه تغییرمکان
50 و 70 میلی‌متر قطر نمونه آزمایش
نیرو (یک نیوتن) دقت اندازه‌گیری
تغییرمکان (یک صدم میلی‌متر)
فشار محصورکننده (یک دهم کیلوپاسکال)
فشار آب حفره‌ای (یک دهم کیلوپاسکال)
تغییر حجم نمونه (سه دهم سی‌سی)
کنترل تنش همه‌جانبه نوع کنترل بارگذاری
کنترل تنش یا کرنش مونوتونیک
کنترل تنش یا کرنش سیکلیک
کنترل تنش یا کرنش بر مبنای تعریف کاربر
تا بیست هرتز فرکانس بارگذاری تناوبی
تا صد نقطه بر ثانیه فرکانس ثبت اطلاعات
شانزده ورودی از نوع 16 یا 24 بیت تعداد ورودی‌های ثبت داده
درگاه LAN اتصال به رایانه کنترل
10 تا 100 مگابیت بر ثانیه سرعت انتقال داده
انواع آزمایش سه‌محوری سایر قابلیت‌ها
آزمایش بارگذاری سیکلیک
اِعمال مسیرهای مختلف تنش
ایجاد ناهمسانی ذاتی
ارزیابی روانگرایی خاک
تعیین مدول الاستیسیته
تعیین مدول برشی دینامیکی
تعیین نسبت میرایی خاک

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top