مقاومت مصالح


مقاومت مصالح به حداکثر توانایی ایستایی یک ماده در مقابل بار وارده به آن، بدون شکست و یا تغییر شکل پلاستیک اطلاق می‌گردد. محاسبه‌ی مقاومت مصالح با روش‌های گوناگون محاسبه‌ی تنش‌ها و کرنش‌ها برای عناصر مختلف سازه‌ای امکان‌پذیر است. دستگاه کشش یونیورسال یکی از پرکاربردترین دستگاه‌های موجود در دنیا برای انجام دسته‌ای از آزمایش‌های تعیین مقاومت مصالح در سراسر دنیاست که برای مصالح متداول همچون میلگرد، کابل، ورق و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد. اکچویتورها نیز در ساخت و تجهیز دستگاه‌های مختلف، برای اندازه‌گیری مقاومت مصالح خاصی که بوسیله‌ی دستگاه کشش یونیورسال امکان تست آنها وجود ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top